Cauta in site

Acte

Plangere impotriva masurii sau actului de urmarire penala

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

Subsemnatul(a) ........................., domiciliat(a) in ..........., inculpat(a)/parte vatamata/parte civila/parte responsabila civilmente/expert etc. in dosarul de cercetare penala nr. ....., ma plang impotriva masurii sau actului de urmarire penala, prin care mi s-a confiscat ..................../mi s-a aplicat o amenda administrativa de ......... lei, considerandu-se ca fapta este lipsita de pericol social.


Plangere impotriva clauzelor contractuale impuse de un agent economic

Catre Inspectoratul de Concurenta al .......................

In atentia domnului director ..............................

Subscrisa Societate comerciala ......................., cu sediul in ............, str. ..............., nr. ..., tel./fax .............., inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul ............., reprezentata de domnul/doamna ......................, avand functia de ............., formuleaza prin prezenta

PLANGERE


Plangere contraventionala

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ..........................., domiciliat(a) in ............, formulez:

Plangere contraventionala impotriva procesului-verbal de contraventie nr. ....., din ............, incheiat de ..............., prin care, in baza art. .... din ........, am fost sanctionat(a). Cu aceasta plangere cer anularea procesului-verbal in cauza ..............

Motivele plangerii:


Ordin de compensare

 

ORDIN DE COMPENSARE

Seria A Nr. ............. din data de ..../..../...... pentru suma de: ....................

Agentul economic initiator ...............................................

Agentul economic destinatar ..............................................

SERVICIUL DE COMPENSARE

AGENTUL DE COMPENSARE

 

 

OPERATIUNEA DE COMPENSARE

 

 

ORDIN DE COMPENSARE

Seria A Nr. ............ din data de ..../..../...... pentru suma de: .....................

....................


Imputernicire notariala vanzare auto donatie

Imputernicire notariala vanzare auto donatie.
Subsemnatul ........
În acest scop, mandatarul meu este împuternicit să semneze actul de vânzare-cumpărare, să achite vânzătorului preţul care va fi necesar, dar nu păgubitor pentru mine şi să plătească toate taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.


Imputernicire depunere declaratii somaj

Model Imputernicire depunere declaratii somaj
Pentru respectarea prevederilor art 5 alin. (3) din Ordinul 405/2004 de aprobare a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj cu modificarile si completarile ulterioare.
Imputernicesc pe d-l/d-na * .........., posesor al BI/CI
cu depunerea declaratiilor lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj .


Imputernicire auto iesire din tara

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

Antetul cu datele firmei                                      Nr. ieşire / data
                                                                            ________/_______
                                                                                      


Imputernicire Auto

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata autoritatilor administratiei publice si instantelor judecatoresti, in fata organelor de politie rutiera, la Registrul Auto Roman, precum si in fata oricaror persoane fizice si juridice,