Cauta in site

Acte

Hotarare AGA privind diverse operatiuni

Hotarare AGA pentru diverse operatiuni hotarare AGA activitate de creditare bancara

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR/ACTIONARILOR
S.C. _____________ S.R.L./S.A. („SOCIETATEA”)
J_____________, CUI _____________
NR. _____________ din data de ___/___/_____

In sedinta Adunarii Generale a Asociatilor Societatii din data de ___/___/_____, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificiarile si completarile ulterioare, asociatii/actionarii:


Fisa inmatriculare transcriere autovehicul

Fisa inmatriculare transcriere autovehicul masina

Fisa de inmatriculare autovehicul se utilizeaza in cazul inmatricularii unei masini in urma unui contract de vanzare cumparare.

Pentru complectarea fisei descarcati fisierul pdf editabil din pagina de download si complectati campurile necesare.

Atentie fisa de inmatriculare masina sub format pdf poate fi complectata direct din Adobe Reader sau alt program care permite complectarea campurilor intr-un pdf.


Fisa detinatorului permisului de conducere

Fisa detinatorului permisului de conducere

 Va rugam sa decarcati formularul fisei detinatorului de permis de conducere din pagina de download.

Atentie fisa se listeaza fata verso !

Formularul detinatorului de permis de conducere este util in cazul eliberarii unui nou permis de conducere pentru conducatorii auto ( soferi)


Declaraţie privind acordul părinţilor pentru ieşirea din ţară a minorului însoţit de o altă persoană fizică majoră

S-a cerut autentificarea prezentului înscris
Anexa nr. 7

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287

DECLARATIE PRIVIND ACORDUL PARINTILOR PENTRU IESIREA DIN TARA A MINORULUI
INSOTIT DE O ALTA PERSOANA FÍZICA MAJORA


DECLARATIE de revocare a unei procuri

Formular DECLARAŢIE de revocare a unei procuri

având calitatea de mandatar a fost împuternicit să ___,prin prezenta, pe proprie răspundere, declar că revoc în mod expres mandatul acordat domnului ___, prin procura mai sus menţionată. Totodată, declar că mă oblige să aduc la cunoştinţa mandatarului denunţarea unilaterală a procurii autentificate la