Cauta in site

Acte

Procura de administrare

Procura de administrare
Subsemnatul/a_____
Mandatarul meu va face oriunde va fi necesar dovada proprietăţii mele asupra bunurilor respective, mă va reprezenta şi îmi va susţine interesele înaintea instituţiilor publice, instanţelor judecătoreşti, a notarului public, precum şi faţă de particulari în legătură cu


Procura ( imputernicire ) Persoana din strainatate pentru persoana din Romania

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat in tara fara a avea nevoie de apostila
PROCURA SPECIALA GENERALA
Subsemnatul ______, domiciliat in ______ identificat cu ______ seria _______ nr.____________, eliberat de _____
împuternicesc prin prezenta


Procesul verbal de compensare

SERVICIUL DE COMPENSARE: .............

 

 

 

PROCES-VERBAL AL SEDINTEI NR. ... ... ...

 

 

Lista cuprinzand persoanele juridice care intra in compensare din grupa nr. ........ din data: ..../........./....

Valoarea maxima ce poate fi compensata: .........................

Valoarea compensata: ............................................

..............................................................................

Codul Denumirea Numele si Seria si numarul

fiscal agentului prenumele ordinului


Proces verbal de predare-primire autovehicul

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE AUTOVEHICUL

Nr inmatriculare______________ categoria_______________ marca___________tipul___________________caroserie tip____________________;

Impreuna cu autovehiculul s-au predat/primit si urmatoarele documente si accesorii:
....
Primitorul a preluat autovehiculul in dotare cu cele amintite mai sus, in urma unui inventar,

neutilizarea autovehiculului in mod corespunzator, conform specificatiilor cuprinse in fisa postului.


Proces verbal de predare primire

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

Societatea comercială / persoana fizică _______________________________ , cu sediul in ______________________________, str. ____________ , nr. ____________. , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ____________ , CIF _________________ .reprezentată de: ___________________________________


Plangere prealabila de punere in miscare a actiunii penale

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ............, domiciliat(a) in ............, formulez:

Plangere prealabila de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului(ei) ............, fiul (fiica) lui ............, si al(a) ............, nascut(a) la data de ............, in .........., domiciliat(a) in .........., pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de ............, comisa la data de ............


Plangere prealabila

Domnule Presdinte,

S.C. ............................., cu sediul in ................., str. .............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., judet/sector .................., inmatriculata la Registrul Comertului .............., sub nr. ......., prin reprezentantul legal ....................., in calitate de ................., formulam prezenta PLANGERE PREALABILA impotriva faptuitorului ............................, domiciliat in ................, str. ..........., nr. ..., pentru savarsirea infractiunii de ...................., prevazuta si pedepsita de art. ... din Codul penal.


Plangere penala

PLANGERE PENALA

(introdusa la organul de urmarire penala)

Domnule Prim Procuror,

Subsemnatul .............................., domiciliat in ..........., str. .........., nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul ............, formulez prezenta plangere penala impotriva faptuitorului ........................., domiciliat in ............, str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul ..........., pentru savarsirea infractiunii de ................, prevazuta si pedepsita de art. ... C. penal.
 

Motivele plangerii: