Cauta in site

Acte

Contract pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca

CONTRACT - CADRU

pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca provenite din activitatea miniera si din activitati conexe acesteia

 

Nr. ............ din ...............

I. Partile contractului


Contract individual de munca pentru munca la domiciliu

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MUINCA LA DOMICILIU

 

(VARIANTA: MUNCA LA DOMICILIU)

Incheiat astazi...........

la .......................

INREGISTRAT

la Inspectoratul Teritorial de Munca

........................in registrul

general de evidenta a salariatilor sub

nr.............. din.................

I. PARTILE CONTRACTULUI


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA model revizuit

Model contract individual de munca 2015 actualizat conform legii 12/2015 privind formalismul contractului individual de munca. Acest model de contract este o forma revizuita a modelului de CMI de aici

 

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

 

Nr._______ din data ___/___/_______
încheiat şi înregistrat sub nr. ____________________/____________ in registrul general de evidenţă a salariaţilor
 


Contract Individual de Munca

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor
A. Părţile contractului
Angajator - Persoana juridică/fizică ………….., cu sediul/domiciliul în STR. ……………., NR. 1, BL. …, SC. …, ET. …, AP. …, LOC. ……………, JUDETUL ……….., COD POSTAL-……….., înregistrată la Registrul Comertului ………………, sub numărul J…/…../……….., cod fiscal ……….., telefon ……………, reprezentată legal prin ………………., în calitate de …………………,
şi


Contract inchiriere imobil spatiu apartament model 3

Primul în calitate de proprietar închiriez, iar al doilea în calitate de chiriaş iau în chirie imobilul/spatiul/apartamentului situat la adresa ______ compus din ______ camere plus dependinţe, nemobilate / mobilate conform listei de inventar ce se va întocmi de către părţi la data intrării în imobil.


Contract de vanzare-cumparare produse informatice

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE SI PRESTARI SERVICII PENTRU ACTIVITATEA DE INFORMATICA

Nr. ........ din .............

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1.

S.C. ................., cu sediul in ........., str........, nr....., cod postal ..., tel/fax ......, cont virament nr. ......., deschis la ........., cod fiscal ......, reprezentata prin ........., in calitate de EXECUTANT,

si